Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Журналістська освіта
для демократії в Україні:

Про проєкт

Акронім проекту: DESTIN

Термін реалізації: 15 листопада 2018 – 14 листопада 2021 року

Інструмент фінансування ЄС: Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE)

Бюджет: близько 798 470 євро 

Підрядник: Університет Бат Спа (Велика Британія)

Координатор та Генеральний керівник
проф. Єн Гадд, керівник з розвитку європейських проектів, Університет Бат Спа

Контакти:
Тел.: +44 (0)1225 875455,
Е-mail: i.gadd@bathspa.ac.uk

Відповідальна особа від УжНУ:
Галина Шаповалова, доцент кафедри журналістики філологічного факультету

Контакти:
тел: +380501625285 (мобільний)
e-mail: hshapovalova@gmail.com

 • Завдання проєкту
 • Заходи
 • Очікувані результати
 • Учасники
 • аудит наявних бакалаврських та магістерських програм з журналістики (20 програм у 10 ОВС України) для виявлення недоліків та розробки планів дій щодо їх усунення;
 • організація тренінгів для команд з освітніх програм (ОП) на предмет гармонізації рамок кваліфікацій та європейських стандартів і рекомендацій;
 • вивчення досвіду європейських програм журналістики (2 практичні візити) для їх дальшого використання як бази для реформування власних програм;
 • організація тренінгів з експертної оцінки навчальних програм з європейських технологій акредитації
 • експертна оцінка нових / оновлених програм шляхом експертних візитів до кожного партнера МАР;
 • однорічне впровадження програм та оцінка якості організації навчання в період реалізації проекту;
 • розробка національних стандартів (рекомендацій) для бакалаврських та магістерських програм з журналістики;
 • створення та впровадження онлайн-курсів з медіа-грамотності для цільових груп;
 • забезпечення максимального залучення соціальних партнерів до цілей проекту;
 • здійснення заходів щодо забезпечення сталості результатів проекту.

Проект DESTIN протікатиме за допомогою втілення різноманітних заходів: від конфіденційних обговорень із зовнішніми зацікавленими сторонами та аналізу анонімної думки студентів до великих громадських конференцій та відкритих онлайн-дискусійних форумів.

Усі використовувані інструменти та методології є перевіреними засобами управління освітою, розвитком персоналу та студентів, а також етичним засобом управлінням змінами в цілому. Стиль «презентацій» може іноді здаватися дидактичним (залежно від ведучого), але педагогічний дизайн та характерність для конференцій, зустрічей тощо будуть інклюзивними та інтерактивними (як у дусі SCL).

 • Якісні зміни у розвитку журналістської освіти в Україні через аудит, оцінку, перегляд існуючих та впровадження нових або перевірених навчальних програм для 9 бакалаврських та 11 магістерських програм з журналістики в 10 університетах України з Європейською рамкою кваліфікацій (EQF) та європейськими стандартами цілісності і професіоналізму.
 • Розробка національних рекомендацій освіти для бакалаврської та магістерської програм з журналістики в Україні.
 • Створення мережі взаємодії та співпраці між університетами, національними роботодавцями та студентським самоврядуванням у сфері журналістської освіти в Україні.
 • Створення мережі взаємодії та співпраці між Україною та університетами ЄС та професійними організаціями у сфері журналістської освіти.
 • Розробка онлайн-курсів для медіа-грамотності для непрофесійних цільових груп у сфері журналістики, медіа та комунікацій.
 • Створення та запуск спеціалізованого сайту для подальшого поширення та використання результатів проекту DESTIN.
Євросоюз
Україна