• Категорія запису:Новини

Із початку навчального року першокурсники-бакалаври й магістранти медійного підрозділу УжНУ навчаються за оновленими навчальними планами і програмами, максимально наближеними до європейських стандартів. Це стало можливим завдяки масштабному проєкту «DESTIN – Журналістська освіта задля демократії в Україні: розробка стандартів, доброчесність та професіоналізм» (Co-Funded By The Erasmus+ Programme Of The European Union), у якому наш виш представляє кафедра журналістики. 

Проєкт триває з листопада 2018 р. до листопада 2021 р. Його загальний бюджет становить майже 800 тисяч євро. Метою DESTIN є вдосконалення журналістської освіти, наближення її до стандартів ЄС, сприяння мобільності студентів і викладачів, медіаграмотність, налагодження співпраці з роботодавцями тощо. Над проєктом працюють загалом 20 партнерів. Учасники з-за кордону – університети й неурядові організації з Австрії, Великої Британії, Ірландії, Нідерландів, Польщі, Швеції. Координатором проєкту є Bath Spa University (Великобританія). Партнери з України – Міністерство освіти і науки України, ГО Громадське радіо, Українська асоціація студентів та 10 українських університетів: Запорізький національний університет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Львівський національний університет імені Івана Франка, Маріупольський державний університет, Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука, Сумський державний університет, Ужгородський національний університет, Український католицький університет, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича.

Підписання угоди про участь у проєкті DESTIN, квітень 2019 р.

Модернізації навчальних планів і програм у кожному з 10 українських університетів передував масштабний аудит навчального процесу, зокрема опитування студентів, випускників, роботодавців; регулярні зустрічі з цими групами учасників; робочі поїздки-ознайомлення з європейською системою освіти, конференції; SWOT-аналіз тощо. Так, відділення журналістики УжНУ взяло участь у всіх важливих заходах у межах проєкту, спілкувалося з різними групами учасників (зокрема роботодавцями, студентами, випускниками), а SWOT-аналіз показав такі переваги навчання на медійному підрозділі: наявність висококваліфікованих викладачів; сприятлива творча академічна атмосфера; тісна взаємодія студентів і викладачів, їхня спільна робота над поліпшенням якості навчання, модернізацією програм; можливість забезпечити ефективне навчання з огляду на компактні студентські групи та постійну практику молоді в університетських медіа; перемоги юних журналістів на олімпіадах, у різноманітних конкурсах, продуктивна участь у наукових міжнародних конференціях; успішність випускників, їхнє кар’єрне зростання.

Обговорення навчальних планів і програм зі студентами відділення журналістики УжНУ

Робота над оновленням програм і навчальних планів на відділенні журналістики була напруженою, включала багаторазові засідання на кафедрі, підготовку дескрипторів програм, заміну дисциплін тощо. Серед іншого варто зауважити, що в процесі роботи викладачі кафедри журналістики збільшили кількість практичних занять і зменшили кількість лекційних, запропонували більший вибір індивідуальних і колективних творчих проєктів, удосконалили перелік вибіркових дисциплін для студентів.

Після модернізації навчальних планів і програм, у березні 2020 р., до університету мали приїхати члени робочої групи – представники закордонних університетів, українських неурядових організацій. Утім пандемія втрутилася у наміри проєктантів. Відтак аналіз оновлених програм майже всіх українських вишів здійснили дистанційно і надіслали звіти до університетів.

Роботу ужнівців оцінювали: Девід Квін, викладач та співголова анімаційної програми DL832, Школа Національного фільму, Дублін (IADT), голова робочої групи; Томаш Бранка, Університет Адама Міцкевича, Познань (AMU), заступник голови; Вероніка Ніцше, Світова університетська служба, Ґрац (WUS); Лідія Фесенко, Асоціація українських студентів, Київ (UAS); Кирило Лукеренко, представник працедавців, Київ.

Учасники проєкту у Кальмарі, жовтень 2019 р.

У процесі рецензування експерти переглянули дві академічні програми – бакалаврську і магістерську, – а також підготували звіт про узгодженість навчальних планів і програм із європейськими стандартами (EHEA) та національною рамкою кваліфікацій; відповідність процесів забезпечення якості ВНЗ європейським та національним вимогам і очікуванням; надали рекомендації, які можуть допомогти університету забезпечити якість згідно з європейськими та національними стандартами.

Уже на початку звіту експерти вказали на повну відповідність навчальних планів і програм кафедри журналістики встановленим вимогам, зразковість та ґрунтовність документації УжНУ, рішучість вдосконалювати освітні програми і брати до уваги побажання студентів, роботодавців. Документ про самооцінку, який ужнівці підготували разом із навчальними програмами, представники робочої групи охарактеризували як самокритичний. «Це свідчить про належне розуміння двох освітніх програм, дуже чітку взаємодію зі студентами й зацікавленими сторонами та готовність перетворити виявлені слабкі сторони та недоліки на можливості для розробки та вдосконалення програм», – йдеться у звіті.

Представники закордонних університетів, українських неурядових організацій зазначили, що бакалаврська освітня програма Ужгородського національного університету «Журналістика» чітко відповідає вимогам різних стандартів та рамок. «Представлені документи демонструють похвальну готовність реагувати на недоліки освітньої програми, враховувати, де це можливо, голоси студентів і працедавців, нові тенденції на ринку ЗМІ для вдосконалення навчального досвіду студентів. Хоча регіональна медіаіндустрія порівняно невелика, університет та команда програми підтримує міцні робочі зв’язки з місцевими підприємствами й випускниками», – зазначили експерти.

Робоча поїздка до Познані, листопад, 2019 р.

Дуже добрі відгуки членів робочої групи отримала й магістерська програма. Підкреслено, зокрема, що вона узгоджується з вимогами до європейської журналістської освіти; у ній чітко визначено навчальні цілі. «Команда програми засвідчила глибоке розуміння системи ECTS та сміливо розподілила студентське навантаження на лекції, практичні заняття, семінари, індивідуальні роботи. Контент освітньої навчальної програми відповідає тому, що можна вважати сучасною європейською магістерською програмою з журналістики», – наголосили автори звіту.

Члени робочої групи висловили й кілька зауважень ужнівцям. Насамперед закцентували увагу на необхідності максимально оприлюднювати інформацію про навчальну програму, умови для вступників, визнання дипломів інших освітніх закладів, програми академічної підтримки, врахування особливих освітніх потреб, інформації про допомогу, підтримку в студентських «конфліктних ситуаціях» (знущання, переслідування тощо). Тож зараз робоча група працює над удосконаленням того, що рекомендують європейці.

Варто зазначити, що освітні програми з журналістики в Ужгородському національному університеті переглядаються систематично. У 2016 р. кафедра журналістики УжНУ посідала 7–8-у позицію за бакалаврською програмою і 8–9-у – за магістерською з-поміж 39 журналістських факультетів/відділень/шкіл в Україні (за підсумками дослідження якості журналістської освіти в Україні, здійсненими ГО «Детектор медіа»).

Учасники проєкту у Познані, листопад 2019 р.

Крім оновлення навчальних планів і програм, серед найближчих цілей проєкту DESTIN – запровадження курсів із медіаграмотності для широкої громадськості; вироблення рекомендацій для журналістської освіти; поширення результатів серед якомога більшої аудиторії; стійкість (продовження його ідей, створення нових проєктів, налагодження обміну між викладачами і студентами) та інше.

Модернізовані навчальні плани і програми журналістів УжНУ пройшли рецензування на відповідність європейським стандартамDESTIN передбачає закупівлю нового обладнання для вишів, що має відбутися восени. Також до кінця грудня представники українських вишів подають пропозиції щодо двох документів – Національних рекомендацій для бакалаврських і магістерських програм у галузі журналістики. Навесні 2021 р. документи проаналізують партнери з країн ЄС, за необхідності, запропонують зміни. Після остаточного узгодження документів відбудеться вихідне (підсумкове) опитування студентів щодо нових/ переглянутих програм. Наступним етапом є схвалення правлінням проєкту Національних рекомендацій для бакалаврських та магістерських програм у галузі журналістики і безпосереднє втілення, дотримання їх під час навчального процесу.

Наталія Толочко