• Категорія запису:Новини

Кафедра журналістики продовжує роботу над трирічним проєктом «DESTIN. Journalism Education for Democracy in Ukraine: Developing Standards, Integrity and Professionalism». Його ключове завдання – оновлення бакалаврських і магістерських програм із журналістики. Невід’ємною складовою цього процесу є комунікація зі студентами, випускниками, роботодавцями. Відтак у червні цього року викладачі кафедри зустрілися з роботодавцями, медійниками-практиками, випускниками, а 19 грудня – зі студентами для обговорення змін в освітніх програмах, наближення навчальних планів до потреб медіаринку.

Зустріч організували виконавці проєкту – завідувач кафедри журналістики, керівник проєкту від УжНУ Юрій Бідзіля, доцентка кафедри, координаторка проєкту Галина Шаповалова, викладачка, учасниця робочої групи Наталія Толочко. Бесіда викладачів зі студентами вийшла неформальною, святковою, адже тривала у День Миколая, при цьому продуктивною, оскільки представники кожного курсу висловлювали власні думки про оновлені програми, бажані дисципліни, ділилися досвідом застосування здобутих знань під час ознайомчої, навчально-виробничої практики у медіа тощо.

Після обговорення основних цілей DESTIN, які озвучили керівник і координатор, розмова продовжилася у форматі запитання-відповідь. Бесідували про формування малих студентських груп для вибіркових дисциплін; особливості творчих робіт, що можуть замінювати наукові роботи наприкінці кожного року навчання; рівномірний розподіл навантаження упродовж усіх років навчання, зокрема дисциплін, пов’язаних з історією; розвиток креативних здібностей студентів під час позанавчальних заходів; проведення підсумкових модульних контрольних робіт у нестандартний спосіб та ін.

Молодь вбачає потребу в поглибленому вивченні англійської мови, медіаетики й медіаправа вже з початку навчання в університеті; прагнуть опановувати теоретичні частини курсів в онлайн-форматі; більше працювати з технікою, вивчати сучасні програми для роботи в радіо-, тележурналістиці, онлайових ЗМІ. З іншого боку, студенти усвідомлюють відсутність технічних засобів для опановування окремих курсів, уведених до програми.

Як слушно зауважила Галина Шаповалова, викладачі кафедри журналістики постійно удосконалюють освітні програми і навчальні плани. Однак проєкт DESTIN дозволяє наблизити їх до європейських стандартів вищої освіти, налагодити тісну співпрацю з роботодавцями, аби забезпечити працевлаштування молоді після закінчення університету. У межах проєкту планують закупити техніку для вишів, що вкрай важливо для покращення якості освіти.

Під час робочої поїздки у межах DESTIN до Познанського університету ім. А. Міцкевича у листопаді цього року ужнівцям вдалося налагодити зв’язки з закордонним вишем. Зокрема, виникла ідея запровадження програми подвійних дипломів. Завідувач кафедри журналістики, керівник проєкту Юрій Бідзіля зауважив, що поляки хотіли би співпрацювати з УжНУ, хоча для цього потрібно буде унормувати навчальні плани. Можливий варіант, коли після закінчення магістратури в Україні студенти-журналісти зможуть поїхати на навчання до Польщі на півроку, оскільки магістратура за кордоном триває до 2 років, на відміну від 1,5-річної у нас. Студентам сподобалася така ідея, оскільки подвійні дипломи дозволять бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Під час зустрічі йшлося й про викладання фахових дисциплін за циклами. Ідею запропонувала Галина Шаповалова, яка зазначила, що така методика виправдовує себе в закордонних вишах. Її ефективність пояснюється можливістю зосередитися на опануванні одного чи більше предметів комплексно, упродовж кількох тижнів, потім скласти іспит або залік, захистити проєкт, аніж працювати щотижня упродовж однієї-двох пар.

Зустріч викладачів і студентів відділення журналістики була важливою ще й з огляду на те, що в березні 2020 р. у кожному з 10 українських вишів-учасників проєкту пройде моніторинг оновлених освітніх програм. Для цього буде створено робочі групи, до яких увійдуть іноземні й українські експерти (5 незалежних експертів з-за кордону, 4 внутрішні експерти). Група буде зустрічатися з викладачами, студентами, роботодавцями, а результатом зустрічей-обговорень стануть рекомендації щодо оновлених бакалаврських і магістерських програми. З вересня 2020 року заплановано апробацію вже модернізованих програм. Слід зауважити, що процесу оновлень передував аудит студентів, випускників та роботодавців, що відбувся в 10 університетах України навесні цього року, робочі поїздки-ознайомлення з роботою закордонних вишів, конференції тощо.

Наприкінці зустрічі студентам запропонували письмово відповісти на запитання про те, що є сильними сторонами їхнього навчання на відділенні журналістики УжНУ, яких дисциплін не вистачає у запропонованому переліку і що натомість пропонують додати, які види підсумкових завдань їм здаються найбільш ефективними, а також наскільки об’єктивним є оцінювання результатів навчання і що пропонують поліпшити. Відповіді врахують у процесі змін навчальних планів. Крім цього, в онлайн-режимі студенти 2-4 курсів обрали собі бажані дисципліни для вивчення у ІІ семестрі.

Наталія Толочко,

фото Вікторії Кенідри